Deň: 29. februára 2020

GDPRGDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov I. Základné ustanovenia Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Adriana Omastová ; Platanová 3226/7; 010 07 ; Žilina ; DIČ : 1080622719 […]

REKLAMAČNÝ PORIADOKREKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia – vymedzenie pojmov 1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“). 1.2 Predávajúci je Adriana […]